Członkowie


ISFG-Pol liczy obecnie 59 członków należących do 14 różnych instytucji, które prowadzą badania z zakresu genetyki sądowej.
Pośród tych instytucji znajdują się:­


Jednostka podlegająca Ministerstwu Sprawiedliwości­

Instytut Ekspertyz Sądowych Website


Laboratoria policyjne­

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Website
Regionalne laboratoria policyjne


Laboratoria uniwersyteckie

Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Website
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Website
Pracownia Biologii i Genetyki Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Website
Pracownia Genetyki Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Website
Pracownia Genetyki Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Website
Zakład Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Website
Zespół Naukowo-Dydaktyczny Genetyki Molekularnej i Sądowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy Website


Laboratoria prywatne


Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy Website
Laboratorium TestDNA w Katowicach Website
Laboratorium Genetyczne DNALab Sp. z o.o. w Katowicach Website

 
Last modified 1 year and 5 months ago by Maria Wróbel