Kontakt
 
Chairman
 
dr Tomasz Kupiec
 
Instytut Ekspertyz Sądowych
 
im. Prof. dra Jana Sehna
 
Westerplatte 9
 
31-033 Kraków
 
tkupiec@ies.gov.pl
 
Vice-Chairman
 
dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka
 
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
 
Aleje Ujazdowskie 7
 
00-583 Warszawa
 
magdalena.spolnicka@policja.gov.pl
 
Secretary
 
Maria Wróbel
 
Instytut Ekspertyz Sądowych
 
im. Prof. dra Jana Sehna
 
Westerplatte 9
 
31-033 Kraków
 
mwrobel@ies.gov.pl