Aktualności

Publikacja projektu VISAGE

Pragniemy serdecznie pogratulować członkom konsorcjum artykułu opublikowanego w czasopiśmie AgING. Artykuł dotyczy opracowania modelu statystycznego do epigenetycznego określenia wieku osoby z próbek krwi, wymazów oraz kości.
 
Wszystkim zainteresowanym polecamy lekturę tutaj ­> Website
 
Jednocześnie zachęcamy wszystkich członków grupy do zgłaszania własnych publikacji do udostępnienia na stronie na adres: mwrobel@ies.gov.pl
Posted 1 month and 4 days ago by Wojciech Branicki (Last modified 1 month and 4 days ago)

NEXTlab 2020

Aktualizacja
 
Biorąc pod uwagę ryzyko epidemiologiczne związane z koronawirusem, organizatorzy zdecydowali o przesunięciu konferencji na 21-24 września 2021r.
 
Kolejna edycja organizowanego przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji NEXTlab odbędzie się w Apart Hotel w Uniejowie.
 
Konferencja będzie miała podwójny charakter i Ci z Państwa, którzy nie zdecydują się na przyjazd do Uniejowa będą mogli uczestniczyć w konferencji poprzez łącza internetowe. Dodatkową motywacją do udziału w konferencji jest bez wątpienia spotkanie członków ISFG-PL połączone z wyborami nowego zarządu naszej grupy.
 
Organizatorzy zapraszają do rejestracji uczestników oraz proponowanych wystąpień.
 
terminy:
 
zgłaszanie abstraktów do 30 czerwca 2021
 
wczesna rejestracja do 15 lipca 2021
 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja znajdują się na stronie wydarzenia http://nextlab2020.pl
 

Serdecznie zapraszamy
 
Nextlab
Posted 1 month and 12 days ago by Wojciech Branicki (Last modified 1 month and 5 days ago)

Szkolenie z zakresu metod identyfikacji genetycznej połączone z promocją polskiej wersji przewodnika "Zrozumieć Genetykę Sądową - co DNA może powiedzieć o przestępstwie"

 
W dniu 24 listopada 2020 roku, za pośrednictwem platformy Zoom, odbyło się zorganizowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Polskojęzyczną Grupę Roboczą (ISFG-PL) oraz organizację Sense about Science szkolenie w zakresie metod identyfikacji genetycznej, które związane było z oficjalną prezentacją przewodnika: „Zrozumieć Genetykę Sądową. Co DNA może powiedzieć o przestępstwie”. Przewodnik jest tłumaczeniem publikacji konsorcjum Euroforgen-NoE("Making Sense of Forensic Genetics. What can DNA tell you about crime").
 
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 osób - sędziów, prokuratorów i członków ISFG-PL. Tematyka szkolenia dotyczyła zagadnień poruszanych w przewodniku: zabezpieczania śladów biologicznych, oznaczania profili DNA, baz danych, markerów haploidalnych oraz fenotypowania.
 
Prezentacje wygłosili specjaliści z Genetyki Sądowej:
- dr Tomasz Kupiec (Instytut Ekspertyz Sądowych),
- dr hab. Marcin Woźniak (Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz),
- dr hab. Magdalena Spólnicka (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa),
- prof. dr hab. Tomasz Grzybowski (Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz),
- dr hab. Krzysztof Rębała (Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk),
- prof. dr hab. Wojciech Branicki (Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ, Kraków),
- dr hab. Andrzej Ossowski (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin)
- mgr Maria Wróbel (Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków).
Honorowym Patronatem objął wydarzenie dr Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma drukowaną wersję przewodnika, a wersja elektroniczna jest bezpłatnie dostępna online (Website).
 
O wydarzeniu można poczytać również w artykule zamieszczonym w Dzienniku Gazecie Prawnej (Website)
 
mw
 
Mspl
Posted 4 months and 19 days ago by Wojciech Branicki (Last modified 3 months and 24 days ago)

Publikacja w Nature

Pragniemy serdecznie pogratulować naszej koleżance - Magdalenie M. Buś współautorstwa w artykule opublikowanym w prestiżowym Nature. Artykuł dotyczy genetyki populacyjnej Wikingów, a wszystkim zainteresowanym polecamy lekturę Website.
 

Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej ISFG-Pol w sprawie decyzji ClarivateTM

 
Z ogromnym zaskoczeniem przyjęliśmy informację o usunięciu czasopisma Forensic Science International - Genetics z listy periodyków impaktowanych. Wielu członków polskojęzycznej grupy publikowało wyniki swoich badań w FSI Genetics oraz aktywnie uczestniczyło w rozwoju tego czasopisma. Powyższa decyzja jest dla nas niezrozumiała i wydaje się być krzywdząca.
 
W związku z powyższym wzorem innych grup zrzeszających genetyków sądowych, zarząd polskojęzycznej grupy roboczej postanowił wystosować list do Clarivate Web of Science z prośbą o ponowną ocenę czasopisma FSI Genetics.
 
Wcześniej, hiszpańsko-portugalska grupa robocza (GHEP-ISFG) przygotowała obszerny list w tej sprawie z wnioskiem o przywrócenie obecności czasopisma na liście czasopism JCR. Dokument jest do wglądu na stronie internetowej (Website), każdy z członków ISFG może się również podpisać pod protestem (Website).
 
Lettertoclarivatepl
 

VI Polski Kongres Genetyków

 
Aktualizacja
 
Biorąc pod uwagę ryzyko epidemiologiczne związane z koronawirusem, organizatorzy zdecydowali o przesunięciu konferencji.
 
18-21 października 2021 roku w Krakowie będzie miał miejsce organizowany przez Polskie Towarzystwo Genetyczne wraz z Polskim Towarzystwem Genetyki Człowieka VI POLSKI KONGRES GENETYKI. Uczestnicy Kongresu spotkają się, aby przedstawić swoje aktualne osiągnięcia i dyskutować nad najnowszymi problemami, ale również nad przyszłymi kierunkami rozwoju genetyki. Planowana jest również sesja z zakresu genetyki sądowej.
Szczegółowe informacje oraz rejestracja znajdują się na stronie wydarzenia https://kongresgenetyki2020.pl/pl
 

Serdecznie zapraszamy
 
Pkg_isfgpol
 

Spotkanie Genetyków Sądowych

W dniu 15 listopada 2019 roku w Hotelu Kossak w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz firmę Qiagen Sympozjum Genetyków Sądowych pod patronatem ISFG-Pol. W programie obrad znalazły się następujące prezentacje:
 • "Opracowanie zestawu odczynników do analizy 51 wysoce polimorficznych autosomalnych loci STR" (Wojciech Łuczak, GenMed, Poznań)
 • "(Nie)skończone zdobycze technologii NGS - analiza materiału kostnego do celów identyfikacji osobniczej" (Maria Szargut, ZGS PUM,Szczecin)
 • "Ocena potencjału systemu Rapid DNA w procesie wykrywczo – dowodowym" (Magdalena Jabłońska, CLKP, Warszawa)
 • "Dzisiaj i jutro polskiej Bazy Danych DNA w kontekście zmiany ustawy o Policji" (Magdalena Spólnicka, CLKP, Warszawa)
 • "Adaptacja epigenetycznej predykcji wieku do systemów MPS- opracowanie modeli do szacowania wieku z próbek krwi i wymazówek" (Anna Woźniak, CLKP, Warszawa)
 • "Dotknął czy nie dotknął­ oto jest pytanie – charakterystyka śladów kontaktowych" (Andrzej Doniec, IES, Kraków)
 • "Forensic Science Centre „Ivan Vučetić and the idea of a regional ISFG working group" (Lucija Barbarić, FSC "Ivan Vučetić", Zagreb; Wojciech Branicki, MCB UJ, Kraków)
 • „Prezentacja firmy Qiagen” (Mirella Perruccio Soler, Qiagen)
 
W drugiej części spotkania odbyło się spotkanie grupy ISFG-Pol, podczas którego przedstawiono sprawozdanie Zarządu ISFG-Pol z działania grupy w latach 2017-2019 oraz przeprowadzono wybory nowego zarządu oraz koordynatorów grup. Na zakończenie przeprowadzono dyskusję nad najbliższymi celami i przyszłością grupy ISFG-Pol.
 
Wyniki wyborów na Zarząd grupy ISFG-Pol na lata 2020 - 2021:
Przewodniczący: Wojciech Branicki (MCB, UJ, Kraków
Vice-Przewodniczący: Tomasz Kupiec (IES, Kraków)
Sekretarz: Andrzej Ossowski (ZGS PUM,Szczecin)
 
Koordynatorzy Zaspołów:
 • ds.Standardów i Opiniowania w Genetyce Sądowej Natalia Rogalska-Niżnik (LK KWP, Poznań)
 • ds. Zapewnienia Jakości Tomasz Kupiec (IES, Kraków)
 • ds. Predykcyjnej analizy DNA Magdalena Spólnicka (CLKP, Warszawa) Powołano nowy zespół
 • ds. Analizy pokrewieństwa i identyfikacji osób Andrzej Ossowski (ZGS PUM,Szczecin)
 
otwarcie Sympozjumotwarcie Sympozjum
prezentacje uczestników sympozjumprezentacje uczestników sympozjum
Isfgpolkrk3
 
mwrobel
 

 

Kongres ISFG w Pradze

W dniach 9 - 13 września 2019 roku odbył się 27 Kongres ISFG w Pradze. Na spotkaniu obecna była również liczna reprezezntacja z Polski, która przedstawiła wyniki swoich badań zarówno w postaci wystąpień ustnych jak i w formie posterów. W ramach Kongresu odbyło się również spotkanie Polskiej Grupy Roboczej ISFG-Pol.
 
spotkanie polskiej grupy roboczej podczas Kongresu ISFGspotkanie polskiej grupy roboczej podczas Kongresu ISFG
 

 

II Ogólnopolskie Sympozjum Genetyki Identyfikacyjnej

W dniach 24 - 27 kwietnia 2018 roku w Luboradzy odbyło się sympozjum zorganizowane przez dr hab. Andrzeja Ossowskiego z Zespołem z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i było poświęcone identyfikacji ofiar katastrof masowych. Poruszane były tematy zastosowania fenotypowania, metylacji DNA oraz technologii MPS. Podczas warsztatów uczestnicy zostali zapoznani z technologią GPR oraz zastosowaniem dronów do poszukiwania ofiar zdarzeń masowych.
 
spotkanie polskiej grupy roboczej podczas SGIspotkanie polskiej grupy roboczej podczas SGI
 
Posted 6 months and 2 days ago by Wojciech Branicki (Last modified 1 month and 12 days ago)