Aktualności

Szkolenie z zakresu metod identyfikacji genetycznej połączone z promocją polskiej wersji przewodnika "Zrozumieć Genetykę Sądową - co DNA może powiedzieć o przestępstwie"

 
W dniu 24 listopada 2020 roku, za pośrednictwem platformy Zoom, odbyło się zorganizowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Polskojęzyczną Grupę Roboczą (ISFG-PL) oraz organizację Sense about Science szkolenie w zakresie metod identyfikacji genetycznej, które związane było z oficjalną prezentacją przewodnika: „Zrozumieć Genetykę Sądową. Co DNA może powiedzieć o przestępstwie”. Przewodnik jest tłumaczeniem publikacji konsorcjum Euroforgen-NoE("Making Sense of Forensic Genetics. What can DNA tell you about crime").
 
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 osób - sędziów, prokuratorów i członków ISFG-PL. Tematyka szkolenia dotyczyła zagadnień poruszanych w przewodniku: zabezpieczania śladów biologicznych, oznaczania profili DNA, baz danych, markerów haploidalnych oraz fenotypowania.
 
Prezentacje wygłosili specjaliści z Genetyki Sądowej:
- dr Tomasz Kupiec (Instytut Ekspertyz Sądowych),
- dr hab. Marcin Woźniak (Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz),
- dr hab. Magdalena Spólnicka (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa),
- prof. dr hab. Tomasz Grzybowski (Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz),
- dr hab. Krzysztof Rębała (Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk),
- prof. dr hab. Wojciech Branicki (Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ, Kraków),
- dr hab. Andrzej Ossowski (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin)
- mgr Maria Wróbel (Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków).
Honorowym Patronatem objął wydarzenie dr Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma drukowaną wersję przewodnika, a wersja elektroniczna będzie już wkrótce bezpłatnie dostępna online.
 
O wydarzeniu można poczytać również w artykule zamieszczonym w Dzienniku Gazecie Prawnej (Website)
 
mw
 
Mspl
Posted 1 day and 21 hours ago by Wojciech Branicki (Last modified 1 day and 9 hours ago)

Publikacja w Nature

Pragniemy serdecznie pogratulować naszej koleżance - Magdalenie M. Buś współautorstwa w artykule opublikowanym w prestiżowym Nature. Artykuł dotyczy genetyki populacyjnej Wikingów, a wszystkim zainteresowanym polecamy lekturę Website.
 

Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej ISFG-Pol w sprawie decyzji ClarivateTM

 
Z ogromnym zaskoczeniem przyjęliśmy informację o usunięciu czasopisma Forensic Science International - Genetics z listy periodyków impaktowanych. Wielu członków polskojęzycznej grupy publikowało wyniki swoich badań w FSI Genetics oraz aktywnie uczestniczyło w rozwoju tego czasopisma. Powyższa decyzja jest dla nas niezrozumiała i wydaje się być krzywdząca.
 
W związku z powyższym wzorem innych grup zrzeszających genetyków sądowych, zarząd polskojęzycznej grupy roboczej postanowił wystosować list do Clarivate Web of Science z prośbą o ponowną ocenę czasopisma FSI Genetics.
 
Wcześniej, hiszpańsko-portugalska grupa robocza (GHEP-ISFG) przygotowała obszerny list w tej sprawie z wnioskiem o przywrócenie obecności czasopisma na liście czasopism JCR. Dokument jest do wglądu na stronie internetowej (Website), każdy z członków ISFG może się również podpisać pod protestem (Website).
 
Lettertoclarivatepl
 

NEXTlab 2020

Aktualizacja
 
Biorąc pod uwagę ryzyko epidemiologiczne związane z koronawirusem, organizatorzy zdecydowali o przesunięciu konferencji na 8-11 czerwca 2021r.
 
Kolejna edycja organizowanego przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji NEXTlab odbędzie się w Apart Hotel w Uniejowie. Podczas konferencji poza bogatym programem naukowym odbędą się również spotkania wszystkich Zespołów ISFGPol. Organizatorzy zapraszają do rejestracji uczestników oraz proponowanych wystąpień.
Szczegółowe informacje oraz rejestracja znajdują się na stronie wydarzenia http://nextlab2020.pl
 

Serdecznie zapraszamy
 
Uniejowpl
 

VI Polski Kongres Genetyków

 
Aktualizacja
 
Biorąc pod uwagę ryzyko epidemiologiczne związane z koronawirusem, organizatorzy zdecydowali o przesunięciu konferencji.
 
18-21 października 2021 roku w Krakowie będzie miał miejsce organizowany przez Polskie Towarzystwo Genetyczne wraz z Polskim Towarzystwem Genetyki Człowieka VI POLSKI KONGRES GENETYKI. Uczestnicy Kongresu spotkają się, aby przedstawić swoje aktualne osiągnięcia i dyskutować nad najnowszymi problemami, ale również nad przyszłymi kierunkami rozwoju genetyki. Planowana jest również sesja z zakresu genetyki sądowej.
Szczegółowe informacje oraz rejestracja znajdują się na stronie wydarzenia https://kongresgenetyki2020.pl/pl
 

Serdecznie zapraszamy
 
Pkg_isfgpol
 

Spotkanie Genetyków Sądowych

W dniu 15 listopada 2019 roku w Hotelu Kossak w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz firmę Qiagen Sympozjum Genetyków Sądowych pod patronatem ISFG-Pol. W programie obrad znalazły się następujące prezentacje:
 • "Opracowanie zestawu odczynników do analizy 51 wysoce polimorficznych autosomalnych loci STR" (Wojciech Łuczak, GenMed, Poznań)
 • "(Nie)skończone zdobycze technologii NGS - analiza materiału kostnego do celów identyfikacji osobniczej" (Maria Szargut, ZGS PUM,Szczecin)
 • "Ocena potencjału systemu Rapid DNA w procesie wykrywczo – dowodowym" (Magdalena Jabłońska, CLKP, Warszawa)
 • "Dzisiaj i jutro polskiej Bazy Danych DNA w kontekście zmiany ustawy o Policji" (Magdalena Spólnicka, CLKP, Warszawa)
 • "Adaptacja epigenetycznej predykcji wieku do systemów MPS- opracowanie modeli do szacowania wieku z próbek krwi i wymazówek" (Anna Woźniak, CLKP, Warszawa)
 • "Dotknął czy nie dotknął­ oto jest pytanie – charakterystyka śladów kontaktowych" (Andrzej Doniec, IES, Kraków)
 • "Forensic Science Centre „Ivan Vučetić and the idea of a regional ISFG working group" (Lucija Barbarić, FSC "Ivan Vučetić", Zagreb; Wojciech Branicki, MCB UJ, Kraków)
 • „Prezentacja firmy Qiagen” (Mirella Perruccio Soler, Qiagen)
 
W drugiej części spotkania odbyło się spotkanie grupy ISFG-Pol, podczas którego przedstawiono sprawozdanie Zarządu ISFG-Pol z działania grupy w latach 2017-2019 oraz przeprowadzono wybory nowego zarządu oraz koordynatorów grup. Na zakończenie przeprowadzono dyskusję nad najbliższymi celami i przyszłością grupy ISFG-Pol.
 
Wyniki wyborów na Zarząd grupy ISFG-Pol na lata 2020 - 2021:
Przewodniczący: Wojciech Branicki (MCB, UJ, Kraków
Vice-Przewodniczący: Tomasz Kupiec (IES, Kraków)
Sekretarz: Andrzej Ossowski (ZGS PUM,Szczecin)
 
Koordynatorzy Zaspołów:
 • ds.Standardów i Opiniowania w Genetyce Sądowej Natalia Rogalska-Niżnik (LK KWP, Poznań)
 • ds. Zapewnienia Jakości Tomasz Kupiec (IES, Kraków)
 • ds. Predykcyjnej analizy DNA Magdalena Spólnicka (CLKP, Warszawa) Powołano nowy zespół
 • ds. Analizy pokrewieństwa i identyfikacji osób Andrzej Ossowski (ZGS PUM,Szczecin)
 
otwarcie Sympozjumotwarcie Sympozjum
prezentacje uczestników sympozjumprezentacje uczestników sympozjum
Isfgpolkrk3
 
mwrobel
 

 

Kongres ISFG w Pradze

W dniach 9 - 13 września 2019 roku odbył się 27 Kongres ISFG w Pradze. Na spotkaniu obecna była również liczna reprezezntacja z Polski, która przedstawiła wyniki swoich badań zarówno w postaci wystąpień ustnych jak i w formie posterów. W ramach Kongresu odbyło się również spotkanie Polskiej Grupy Roboczej ISFG-Pol.
 
spotkanie polskiej grupy roboczej podczas Kongresu ISFGspotkanie polskiej grupy roboczej podczas Kongresu ISFG
 

 

II Ogólnopolskie Sympozjum Genetyki Identyfikacyjnej

W dniach 24 - 27 kwietnia 2018 roku w Luboradzy odbyło się sympozjum zorganizowane przez dr hab. Andrzeja Ossowskiego z Zespołem z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i było poświęcone identyfikacji ofiar katastrof masowych. Poruszane były tematy zastosowania fenotypowania, metylacji DNA oraz technologii MPS. Podczas warsztatów uczestnicy zostali zapoznani z technologią GPR oraz zastosowaniem dronów do poszukiwania ofiar zdarzeń masowych.
 
spotkanie polskiej grupy roboczej podczas SGIspotkanie polskiej grupy roboczej podczas SGI
 
Posted 1 month and 14 days ago by Wojciech Branicki (Last modified 1 month and 14 days ago)