Kontakt
 
Chairman
 
dr Tomasz Kupiec
 
Instytut Ekspertyz Sądowych
 
im. Prof. dra Jana Sehna
 
Westerplatte 9
 
31-033 Kraków
 
tkupiec@ies.gov.pl
 
Vice-Chairman
 
dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka
 
Centrum Nauk Sądowych UW
 
Centrum Nowych Technologii UW
 
ul. S. Banacha 2c
 
02-097 Warszawa
 
m.spolnicka@uw.edu.pl
 
Secretary
 
Maria Wróbel
 
Instytut Ekspertyz Sądowych
 
im. Prof. dra Jana Sehna
 
Westerplatte 9
 
31-033 Kraków
 
mwrobel@ies.gov.pl