Zespół ds. Predykcyjnej analizy DNA


(Team for Predictive DNA Analysis in Forensic Genetics)
 

Koordynator: dr Magdalena Spólnicka (CLKP Warszawa)
 
Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się 8 czerwca 2018 roku w Gdyni podczas Konferencji “Next Generation Forensic Biology Laboratory” zorganizowanej przez CLKP. Podczas spotkania obecny był ówczesny prezydent ISFG prof. Walther Parson. Eksperci omówili najważniejsze aspekty szybko rozwijającej się dziedziny jaką jest fenotypowanie DNA skupiając się przede wszystkim na interpretacji wyników i ich raportowaniu. Zaproszeni prawnicy (prof. Tadeusz Tomaszewski, prof. Piotr Girdwoyn, Beata Szadura, Katarzyna Figaszewska) omówili aktualne przepisy prawne obowiązujące w Polsce i w Europie w zakresie predykcyjnych badań genetycznych.

 
Last modified 1 year and 11 months ago by Maria Wróbel