Zespół ds. Zapewnienia Jakości


(Team for Quality Assurance in Forensic Genetics)
 

Koordynator: dr Tomasz Kupiec (IES Kraków)
 
Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się 27 kwietnia 2018 roku podczas II Ogólnopolskiego Sympozjum Genetyki Identyfikacyjnej w Luboradzy. Zespół podczas spotkania podjął decyzję o przeprowadzeniu porównania międzylaboratoryjnego w zakresie interpretacji wyników analizy mieszanin DNA. Omówiona została również nowa wersja normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz jej wdrożenie. Kolejne spotkanie planowane jest na 2019 rok gdzie zostanie omówiona sytuacja polskich laboratoriów genetyki sądowej oraz akredytacji ich badań, a także aktualizacja dokumentu DAB-10.

 
Last modified 1 year and 11 months ago by Maria Wróbel