Zespół ds. Standardów i Opiniowania w Genetyce Sądowej


(Team for Standards and Assessment in Forensic Genetics)
 

Koordynator: dr Natalia Rogalska-Niżnik (LK KWP, Poznań)
 
Zespołem w latach 2017-2019 kierowała Prof. UM w Łodzi, dr hab. n. med. Renata Jacewicz.
Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się 15 lutego 2018 roku w Łodzi. Celem spotkania było podjęcie działań skutkujących opracowaniem i doskonaleniem standardów w zakresie badań genetycznych wykonywanych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w zespole ekspertów, biegłych i specjalistów z dziedziny laboratoryjnej genetyki sądowej. W programie spotkania był omawiany przegląd dostępnej literatury oraz rekomendacji w tematach:
  • Ogólne wytyczne dla laboratoriów genetyczno-sądowych
  • Wykonywanie badań przedgenetycznych oraz przedindywidualizacyjnych
  • Raportowanie LR i innych parametrów, analiza mieszanin
  • Raportowanie śladowej ilości, degradacji, braku detekcji DNA
  • Analiza markerów haploidalnych - mtDNA, chr. Y oraz markerów chromosomu X
  • Standardy badawcze w analizach pokrewieństwa
  • Biostatystyka obejmująca mutacje, sprzężenia, wsobność
  • Standardy i możliwości w zakresie baz danych populacyjnych
 

Dotychczas w wyniku prac zespołu opublikowano:


Grzybowski T, Pawłowski R, Kupiec T, Branicki W, Jacewicz R. Recommendations of the Polish Speaking Working Group of the International Society for Forensic Genetics for forensic mitochondrial DNA testing, Arch Med Sadowej Kryminol. 2018;68(4):242-258. PubMed Link DOI Link.
 

Rębała K., Branicki W., Pawłowski R., Spólnicka M., Kupiec T., Parys-Proszek A., Woźniak M., Grzybowski T., Boroń M., Wróbel M., Ciesielka M., Ossowski A., Jacewicz R. Recommendations of the Polish Speaking Working Group of the International Society for Forensic Genetics on forensic Y chromosome typing Arch Med Sadowej Kryminol. 2020;70(1):1-18. DOI Link.
 

A.Parys-Proszek, M.Marcińska, W. Branicki, R. Pawłowski, T. Kupiec, T. Grzybowski, M. Woźniak, M. Spólnicka, R. Jacewicz. Badanie śladów LT-DNA - przegląd literatury i ogólne zalecenia Polskojęzycznej Grupy Roboczej Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (ISFG-PL) Arch Med. Sądowej Kryminol 2020;70 (2-3):103-123. DOI Link.
 

 
Last modified 2 years and 4 months ago by Maria Wróbel