Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przekazanych w dokumentach niezbędnych do realizacji szkolenia jest Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie im. prof. dr Jana Sehna zwany dalej: Administratorem. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem specjalisty ds. ochrony danych osobowych w następujący sposób :
 
- pisemnie: Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna, 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9
 
- telefonicznie: 12-618-57-26
 
- mailowo: iod@ies.gov.pl
 
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja szkolenia organizowanego przez Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie pt. „Zrozumieć Genetykę Sądową. Co DNA może powiedzieć o przestępstwie.”, zwanego dalej Szkoleniem, do realizacji którego udostępnienie Pani/Pana danych jest konieczne.
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Szkolenia.
 
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja Szkolenia będzie niemożliwa.
 
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia zakończenia Szkolenia, a następnie zostaną zniszczone.
 
6. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych żadnym odbiorcom.
 
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, tylko i wyłącznie w celach związanych z organizacją innych podobnych szkoleń.