Publikacje naukowe


Rekomendacje ISFG-Pol


Grzybowski T, Pawłowski R, Kupiec T, Branicki W, Jacewicz R. Recommendations of the Polish Speaking Working Group of the International Society for Forensic Genetics for forensic mitochondrial DNA testing, Arch Med Sadowej Kryminol. 2018;68(4):242-258. PubMed Link DOI Link.
 

Rębała K., Branicki W., Pawłowski R., Spólnicka M., Kupiec T., Parys-Proszek A., Woźniak M., Grzybowski T., Boroń M., Wróbel M., Ciesielka M., Ossowski A., Jacewicz R. Recommendations of the Polish Speaking Working Group of the International Society for Forensic Genetics on forensic Y chromosome typing Arch Med Sadowej Kryminol. 2020;70(1):1-18. DOI Link.
 

Parys-Proszek A., Marcińska M., Branicki W., Pawłowski R., Kupiec T., Grzybowski T., Woźniak M., Spólnicka M., Jacewicz R. Badanie śladów LT-DNA – przegląd literatury i ogólne zalecenia Polskojęzycznej Grupy Roboczej Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (ISFG-PL) Arch Med Sadowej Kryminol 2020; 70 (2–3): 103–123. Link
 


Publikacje Członków ISFG-Pol

 

Woźniak A.,Heidegger A.,Piniewska-Róg D., Pośpiech E., Xavier C., Pisarek A., Kartasińska E., Boroń M., Freire-Aradas A., Wojtas M, de la Puente M., Niederstätter H., Płoski R., Spólnicka M., Kayser M., Phillips C., Parson W., Branicki W., VISAGE Consortium Development of the VISAGE enhanced tool and statistical models for epigenetic age estimation in blood, buccal cells and bones AGING 2021,Vol.13,No.5. DOI Link
 

Margaryan A., Lawson D.J., Sikora M. et al. Population genomics of the Viking world. Nature 585, 390–396 (2020). DOI Link
 

Diepenbroek, M., Amory, C., Niederstätter, H. et al. Genetic and phylogeographic evidence for Jewish Holocaust victims at the Sobibór death camp. Genome Biol 22, 200 (2021). DOI Link