Making Sense of Forensic Genetics


Instytut Ekspertyz Sądowych (Website), Polskojęzyczna Grupa Robocza (ISFG-PL) działająca przy Międzynarodowym Towarzystwie Genetyki Sądowej (International Society for Forensic Genetics) oraz fundacja Sense about Science (Website), uprzejmie zapraszają sędziów i prokuratorów do udziału w szkoleniu w zakresie metod identyfikacji genetycznej, które związane jest z oficjalną prezentacją przewodnika: „Zrozumieć Genetykę Sądową. Co DNA może powiedzieć o przestępstwie”.
 
Podczas spotkania przedstawiony zostanie przewodnik po genetyce sądowej przeznaczony dla przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, który otrzyma każdy z uczestników, a eksperci ISFG-PL przedstawią najważniejsze zagadnienia z zakresu genetyki sądowej. Przewidziany jest również czas na krótką dyskusję nad współczesnymi problemami genetyki sądowej.
 
Wydarzenie będzie miało formę zdalną i odbędzie się 24 listopada 2020 roku w godzinach 09:00 – 12:00, za pomocą platformy Zoom.
 
W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza w zakładce poniżej podając swoje imię, nazwisko, adres email oraz w polu message instytucję w której jest się zatrudnionym. Zapisy już zostały zakończone na omawiane wydarzenie.
 
Program szkolenia dostępny w materiałach poniżej.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału.
 
Zapisanie się na szkolenie, jest równoznaczne z wyrażeniem następujących zgód:
 
1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach związanych z organizacją szkolenia przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia. Jednocześnie oświadczam, iż wraz z materiałami dotyczącymi realizacji szkolenia otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną dotyczącą postępowania z moimi danymi osobowymi oraz prawami i obowiązkami przysługującymi mi z tego tytułu. (Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych poniżej).
 
2. Wyrażam zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 
 
Logoszkolenie
 
Mspol