News and updates

Sympozjum Genetyki Identyfikacyjnej

 
Nowy - 2024 - rok pragniemy rozpocząć od zaproszenia wszystkich Państwa do udziału w V Ogólnopolskim Sympozjum Genetyki Identyfikacyjnej, które odbędzie się wzorem lat ubiegłych, w Dworze Pomorskim w Luboradzy, w dniach 20-22 maja 2024 roku. Jest to wyjątkowe wydarzenie, które gromadzi przedstawicieli świata nauki zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie genetyki identyfikacyjnej.
 
Tematem przewodnim organizowanego przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz naszą grupę spotkania będą praktyczne aspekty analiz w genetyce sądowej, nowoczesne metody analiz dużych zbiorów danych genetycznych, analizy pokrewieństwa z wykorzystaniem technologii NGS, genealogii genetycznej, predykcji cech fenotypowych, zastosowania analiz genetycznych w badaniach antropologicznych, metodologii poszukiwań szczątków ludzkich a także aspekty biobankowania i cyfryzacji zbierania danych. W trakcie spotkania planowane są również zajęcia warsztatowe.
 
zgłoszenia abstraktów do dnia 30 kwietnia 2024 roku na adres: konferencje@ibgen.pl
 
zgłoszenia uczestnictwa do dnia 19 kwietnia 2024 roku na adres: konferencje@ibgen.pl
 
opłaty:
 
­> opłata konferencyjna: 600 zł
 
(udział w sesjach i warsztatach, przerwy kawowe, kolacje 20-21.05,materiały konferencyjne)
 
opłata na konto: Instytut Badań Genetycznych Sp. z o.o., Ks. Piotra Skargi 15/8, 71-422 Szczecin, 51 1090 2268 0000 0001 4863 2840. W tytule: Imię i Nazwisko z dopiskiem "V Ogólnopolskie Sympozjum Genetyki Identyfikacyjnej"
 
­> hotel
 
- pokój 1 os - 230 zł (śniadanie wliczone w cenę)
 
- pokój 2os. - 280 zł (śniadanie wliczone w cenę)
 
- obiad dodatkowo płatny (90 zł/dzień)
 
opłata podczas rejestracji w dniu przyjazdu lub na konto: Dwór Pomorski Sp. z o.o., Luboradza 4, 78-460 Barwice, BS Białogard o/Barwice: 35 8562 0007 0035 7175 2000
 
Zapraszamy!
Posted 1 month and 1 day ago by Maria Wróbel (Last modified 13 days and 19 hours ago)

Wybory w Polskiej Grupie ISFG

 
W trakcie zdalnego spotkania grupy dnia 17 listopada 2023 roku członkowie grupy przeprowadzili część sprawozdawczo-wyborczą spotkania. Przewodniczący, dr Tomasz Kupiec z IES zreferował dwuletni okres działalności grupy. Dotychczasowe władze grupy ISFG-Pol dostały od jej Członków mandat zaufania na okres kolejnych dwóch lat. Poza dr Tomaszem Kupcem (IES) pełniącym funkcję przewodniczącego, w skład zarządu grupy wchodzą dr hab. Magdalena Spólnicka z Centrum Nauk Sądowych (wiceprzewodnicząca) oraz Maria Wróbel z IES (sekretarz).
 
W głosowaniu wzięło udział 35 osoby (z 60 zadeklarowanych członków) Wyniki głosowania:
 
Tomasz Kupiec: 32 głosów: TAK; 1 głos: NIE; 2 głosy: nie mam zdania
 
Magdalena Spólnicka: 28 głosów: TAK; 3 głosy: NIE; 4 głosy: nie mam zdania
 
Maria Wróbel: 33 głosów: TAK; 1 głos: NIE; 1 głos: nie mam zdania
 
Dziękujemy za udzielone zaufanie na kolejne dwa lata!
Posted 3 months and 5 days ago by Maria Wróbel (Last modified 3 months and 4 days ago)

Zdalne spotkanie Polskiej Grupy Roboczej ISFG

 
W tym roku kończy się kolejny dwuletni okres pracy naszej grupy i zgodnie z regulaminem zbliża się czas wyboru członków zarządu na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz sekretarza grupy.
 
Do dnia dzisiejszego do władz grupy dotarły zgłoszenia: dr Tomasza Kupca (na przewodniczącego grupy), dr hab. Magdaleny Spólnickiej (na wiceprzewodniczącego grupy) oraz Marii Wróbel (na sekretarza grupy).
 
Decyzją członków zarządu wybory odbędą się droga elektroniczną w dniu 17 listopada 2023r. , podczas spotkania on-line grupy ISFG-Pol. Spotkanie będzie miało także charakter szkoleniowy a jego tematyka będzie dotyczyła różnic w raportowaniu wyników analizy mtDNA uzyskanych metodą Sangera oraz sekwencjonowania wielkoskalowego (prof. dr hab. Tomasz Grzybowski). Podczas spotkania zostanie również omówiony aspekt stosowania do oszacowania statystycznego wyników badań markerów Y-STR, współczynnika Kappa (prof. Lutz Roewer).
 
Link do spotkania zostanie rozesłany do wszystkich członków ISFG-PL z tygodniowym wyprzedzeniem.
 
Wszystkich zainteresowanych częścią szkoleniową, niebędących jeszcze członkami grupy zapraszamy do zgłoszenia chęci uczestnictwa poprzez wysłanie wiadomości drogą mailową (mwrobel@ies.gov.pl)
 
Zapraszamy!
 
Posted 4 months and 21 days ago by Maria Wróbel (Last modified 3 months and 5 days ago)

Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej ISFG

 
W dniu 14 września 2023 roku w Tarnowie Podgórnym w ramach VIII Seminarium Genetyków Sądowych przedstawiono liczne prezentacje i postery z bieżących zagadnień genetyki Sądowej. Odbyło się również spotkanie polskiej grupy roboczej działającej przy ISFG.
 
W spotkaniu wzięło udział około 40 osób, w tym członkowie oraz osoby chętne by dołączyć do grupy.
 
W trakcie obrad omówiono wyniki przeprowadzonych w formie paper challenge porównań międzylaboratoryjnych z zakresu analizy mieszanin DNA oraz genetycznej analizy pokrewieństw. W zadaniach wzięło udział ponad 20 laboratoriów sądowych, uniwersyteckich i prywatnych. Do wszystkich członków w najbliższym czasie zostaną rozesłane zanonimizowane podsumowania dyskusji i rezultatów.
 
Przedstawiono również informację o zbliżających się wyborach przedstawicieli grupy, które odbędą się w formie zdalnej w listopadzie. Wciąż czekamy na zgłoszenia kandydatów chcących zaangażować się w działalność grupy.
 
Tarnowo1
 
Tarnowo2
 
Tarnowo3
Posted 5 months and 3 days ago by Maria Wróbel (Last modified 5 months and 3 days ago)

VIII Seminarium Genetyków Sądowych

 
Z przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VIII Seminarium Genetyków Sądowych, które odbędzie się w ramach konferencji szkoleniowej „Nowe trendy w badaniu człowieka dla celów sądowych”, stanowiącej XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, połączony z XXXIX Konferencją Toksykologów Sądowych oraz VIII SGS.
 
Podczas spotkania odbędzie się również spotkanie Polskiej Grupy Roboczej ISFG.
 
Konferencja odbędzie się w dniach 13-15 września 2023r. w "Hotelu 500" ul.Poznańska 139, 62-080 w Tarnowie Podgórnym k. Poznania.
 
Informacje dotyczące kosztów oraz zgłoszenia uczestnictwa i referatów odbywają się poprzez stronę wydarzenia:
 
https://www.gov.pl/web/ies/konferencja-nowe-trendy-w-badaniu-czlowieka-dla-celow-sadowych
 
Sgs23
Posted 9 months and 23 days ago by Maria Wróbel (Last modified 9 months and 23 days ago)

IV Ogólnopolskie Sympozjum Genetyki Identyfikacyjnej

„Genetyka identyfikacyjna w dobie nowych technologii”

 
W dniach 24-26 kwietnia 2023 roku w Luboradzy odbyło się kolejne Ogólnopolskie Sympozjum Genetyki Identyfikacyjnej zorganizowane przez Zakład Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z Polską Grupą Roboczą ISFG oraz Sekcją Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Genetycznego
 
W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób z całej Polski z różnych jednostek zajmujących się genetyką sądową. Obrady wypełnione były prezentacjami z zakresu najnowszych osiągnięć w dziedzinie identyfikacji osób. Uczestnicy mieli również okazję skorzystać z warsztatów z zakresu analizy wyników mitochondrialnego DNA przeprowadzonych przez dr Magdalenę Buś oraz szkolenia z zakresu analizy pokrewieństw (Maria Wróbel). W programie był czas również na prezentacje sponsorów.
 
Na zakończenie odbyło się spotkanie polskiej grupy ISFG podczas, którego podsumowano działalność grupy oraz przedstawiono najbliższe plany.
 
Luboradza
Posted 9 months and 24 days ago by Maria Wróbel (Last modified 9 months and 24 days ago)

Zaproszenie na konferencję NEXT GENERATION LAB

wyzwania kryminalistyki

 
Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Polską Grupą Roboczą ISFG oraz Sekcją Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Genetycznego serdecznie zapraszają do czynnego udziału w konferencji ~NEXTgenerationLAB.
 
W trakcie wydarzenia zaplanowano trzy ścieżki: Część ogólnokryminalistyczna, Panel Sekcji Genetyki Sądowej, Panel chemiczny EMPACT
 
Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie internetowej https://www.nextgenerationlab.pl/event/nextgenerationlab/
 
Termin: 30 maja - 1 czerwca 2023
 
Miejsce: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089, Warszawa
 
rejestracja: zgłoszenia poprzez stronę wydarzenia https
 
Zapraszamy!
Posted 10 months and 21 days ago by Maria Wróbel (Last modified 10 months and 21 days ago)

Zaproszenie na IV Ogólnopolskie Sympozjum Genetyki Identyfikacyjnej

„Genetyka identyfikacyjna w dobie nowych technologii”

 
Zakład Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z Polską Grupą Roboczą ISFG oraz Sekcją Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Genetycznego serdecznie zapraszają do czynnego udziału w tegorocznym IV Sympozjum Genetyki Identyfikacyjnej.
 
Termin: 24-26 kwietnia 2023
 
Miejsce: Dwór Pomorski Luboradza 4
 
zgłoszenia: Termin nadsyłania abstraktów do 20 minutowych wystąpień należy wysłać do 7 kwietnia 2023 roku na adres: grazyna.zielinska@pum.edu.pl
 
opłaty: 500 zł (brutto)
 
opłata zawiera: udział w sesjach i warsztatach, materiały konferencyjne, 2 noclegi z wyżywieniem.
 
Opłatę Konferencyjną należy uiścić podczas rejestracji w dniu przyjazdu na Konferencję lub na nr konta Dwór Pomorski Sp. z o. o., Luboradza 4, 78-460 Barwice, BS Białogard o/Barwice: 35 8562 0007 0035 7175 2000 0010. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko z dopiskiem „IV Ogólnopolskie Sympozjum Genetyki Identyfikacyjnej”
 
Zapraszamy!
Posted 11 months and 14 days ago by Maria Wróbel (Last modified 11 months and 14 days ago)

Zaproszenie na szkolenie: "Ocena wartości dowodu z badań DNA w ustalaniu pokrewieństwa z użyciem programów Familias, FamLink i FamLinkX"

 
W imieniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) oraz Polskojęzycznej Grupy Roboczej Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (ISFG-PL) serdecznie zapraszamy na szkolenie online prowadzone na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym z zakresu wykorzystania programów Familias, FamLink i FamLinkX do obliczeń statystycznych związanych z analizą pokrewieństwa.
 
Szkolenie zostanie zakończone sprawdzianem testowym i praktycznym.
 
Udział w szkoleniu i pozytywne zaliczenie sprawdzianu wiąże się z uzyskaniem 10 twardych punktów edukacyjnych, przyznawanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych.
 
Poniżej szczegóły dotyczące szkolenia.
 
Termin szkolenia:
 
21.12.2022 (środa), 14:00-17:45
 
22.12.2022 (czwartek), 11:00-14:45
 
Link do zapisów online:
 
https://szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl/3988
 
Osoby prowadzące:
 
dr hab. Krzysztof Rębała, Pracownia Genetyki Sądowej, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Gdański Uniwersytety Medyczny,
 
dr Katarzyna Linkowska, Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej, Katedra Medycyny Sądowej, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 
mgr Maria Wróbel, Pracownia Genetyki Sądowej, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.
 
Szczegółowy program szkolenia:
 
1. Podstawy teoretyczne obliczeń statystycznych w badaniu pokrewieństwa (1h), mgr Maria Wróbel
 
2. Podstawy teoretyczne pracy z programem Familias (1h), mgr Maria Wróbel
 
3. Przykłady analizy pokrewieństwa u użyciem programu Familias (1,5h), dr Katarzyna Linkowska, mgr Maria Wróbel
 
4. Zajęcia praktyczne z programem Familias (2,5h), dr Katarzyna Linkowska, mgr Maria Wróbel
 
5. Podstawy teoretyczne pracy z programami FamLink i FamLinkX, zajęcia praktyczne (3h), dr hab. Krzysztof Rębała
 
6. Sprawdzian testowy i praktyczny (1h)
 
Zapraszamy!
Posted 1 year and 2 months ago by Maria Wróbel (Last modified 1 year and 2 months ago)

Pamięci prof. Petera Schneidera

 
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci profesora Petera Schneidera, niesamowitego naukowca, ale przede wszystkim dobrego człowieka.
 
Profesor Schneider nikomu nie odmawiał rady i pomocy, wielokrotnie wspomagał również naszą grupę roboczą cennymi wskazówkami i dobrym słowem, za co zawsze będziemy wdzięczni.
 
Wszystkim bliskim pogrążonym w żałobie przekazujemy szczere kondolencje.
 
Posted 1 year and 5 months ago by Maria Wróbel (Last modified 1 year and 2 months ago)

29 Kongres ISFG w Waszyngtonie

 
W dniach 29 sierpnia - 2 września 2022r. w hotelu Marriot Marqiuse w Waszyngtonie odbył się kongres ISFG podczas którego zostały zaprezentowane prace genetyków sądowych z całego świata. Swoją reprezentację miała również polska grupa robocza - ISFG-PL, z dwoma wystąpieniami na sesji plenarnej i dziewięcioma posterami.
 
Chętnych zapoznania się z tegorocznymi tematami na kongresie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia https://www.isfg2022.org/scientific-program/ , a już teraz zapraszamy do śledzenia informacji o kolejnym kongresie ISFG w 2024 roku w Santiago de Compostela w Hiszpanii.
 
Isfgplw
Posted 1 year and 5 months ago by Maria Wróbel (Last modified 1 year and 5 months ago)

6 Polski Kongres Genetyki

 
W tegorocznym Polskim Kongresie Genetyki zadebiutowała podsekcja Genetyki Sądowej. W trakcie trwającej 27-30 czerwca 2022r. konferencji 2 sesje były poświęcone genetycznym badaniom dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości.
 
Zarówno wykład plenarny (Accuracy of Using the Skin Microbiome as a Forensic Tool, Patrick K. H. Lee), prezentacje zaproszonych gości (Advances and perspectives in forensic DNA typing addressing crime and missing persons current challenges M.Buś, Population sequencing-based GWAS for height reveals major phenotype modifying variants and points on short stature selective pressure in Sardinia, M.Żołędziewska)i obie sesje cieszyły się dużym zainteresowaniem i wywołały liczne dyskusje.
 
Nagrodę Złotego Paragrafu za najlepszy poster w kategorii Genetyka Sądowa otrzymała Aleksandra Pisarek z MCB UJ za pracę: Assessing the potential for sex determination from EPIC and GSA microarray data. Serdecznie gratulujemy!
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu, a Organizatorom za możliwość włączenia jako podsekcja do Kongresu.
 
Pkg1
 
Pkg2
Posted 1 year and 7 months ago by Maria Wróbel (Last modified 1 year and 7 months ago)

7 Konferencja Genetyków Sądowych

 
7 Konferencja Genetyków Sądowych, w tym roku odbyła się w Zakopanym w Hotelu Belvedere Resort&SPA w dniach 23-24 maja. W spotkaniu wzięło udział 50 osób z różnych laboratoriów genetycznych.
 
Tegoroczne spotkanie miało charakter szkoleniowy. Pierwszy dzień poświęcony był genetycznej analizie pokrewieństwa oraz wykorzystaniu do tych celów oprogramowania R. Wykład i warsztaty przeprowadził Magnus Dehli Vigeland z Uniwersytetu w Oslo.
 
Kolejnym punktem programu był wykład przedstawiciela firmy Promega, oraz spotkanie Polskiej Grupy Roboczej ISFG. Podczas obrad omówiono bieżące kwestie oraz przeanalizowano wyniki porównania międzylaboratoryjnego z zakresu identyfikacji gentycznej i analizy pokrewieństwa.
 
W drugim dniu odbyły się warsztaty i wspólne ćwiczenia z wykorzystania programu LRmix Studio, a także szkolenie z zakresu wykorzystania oprogramowania GeneMapper i jego nowych możliwości poprowadzone przez przedstawicielki firmy Life Technologies.
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu
 
Kgs22_2
 
Zakopanem
 
Zakopane2
Posted 1 year and 10 months ago by Maria Wróbel (Last modified 1 year and 9 months ago)

Gordon Research Seminar

 
Pragniemy zainteresować Państwa studencką konferencją Gordon Research Seminar, której temat przewodni to Forensic Analysis of Human DNA
 
gdzie? Mount Snow, Vermont, USA
 
kiedy? 18-19 czerwca 2022 roku
 
Wszelkie informacje i terminy zgłoszeń można znaleźć na stronie wydarzenia
 
https://www.grc.org/forensic-analysis-of-human-dna-grs-conference/2022/
 
zapraszamy!
 
Grs2022
Posted 2 years and 16 days ago by Maria Wróbel (Last modified 2 years and 16 days ago)

Zaproszenie na Polski Kongres Genetyki

 
27-30 czerwca 2022 roku w Krakowie będzie miał miejsce organizowany przez Polskie Towarzystwo Genetyczne wraz z Polskim Towarzystwem Genetyki Człowieka VI POLSKI KONGRES GENETYKI. Uczestnicy Kongresu spotkają się, aby przedstawić swoje aktualne osiągnięcia i dyskutować nad najnowszymi problemami, ale również nad przyszłymi kierunkami rozwoju genetyki. W programie Kongresu są również dwie sesje z zakresu genetyki sądowej.
 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja znajdują się na stronie wydarzenia https://kongresgenetyki2022.jordan.pl
 

Serdecznie zapraszamy
 
Pkg22
Posted 2 years and 1 month ago by Maria Wróbel (Last modified 2 years and 16 days ago)

top 2% Elsevier & SciTech Strategies

 
19 października został opublikowany uaktualniony ranking opracowywany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i firmą SciTech Strategies oceniający cały dorobek naukowy poszczególnych uczonych według indeksu bibliometrycznego. W rankingu znalazł się również prof. Wojciech Branicki.
 
Serdecznie gratulujemy!
 
za: elsevier.digitalcommonsdata.com oraz www.uj.edu.pl
Posted 2 years and 1 month ago by Maria Wróbel (Last modified 2 years and 1 month ago)

Zdalne spotkanie grupy ISFG-PL

 
W dniu 10 listopada 2021 roku odbyło się spotkanie polskiej grupy ISFG za pośrednictwem platformy zoom.
 
Spotkanie składało się z trzech części:
 
I - podsumowanie prac grupy za lata 2020-2021
 
II - wybory nowego zarządu grupy
 
w głosowaniu wzięło udział 44 członków grupy. W wyniku przeprowadzonych wyborów, spośród zgłoszonych kandydatek i kandydatów, na stanowisko przewodniczącego grupy został wybrany Tomasz Kupiec (24/44 głosy), na stanowisko wiceprzewodniczącej została wybrana Magdalena Spólnicka (34/44 głosy), jako sekretarz grupy została wybrana Maria Wróbel (28 głosów).
 
III - podsumowanie i omówienie testu międzylaboratoryjnego nr 2 z zakresu analizy mieszanin
 
Posted 2 years and 3 months ago by Wojciech Branicki (Last modified 2 years and 3 months ago)

Porównanie międzylaboratoryjne nr 2

 
Zachęcamy wszystkich członków ISFG-PL do udziału w porównaniu międzylaboratoryjnym z zakresu Obliczeń statystycznych i formułowania wniosków do opinii
 
Celem testu będzie zebranie i porównanie (anonimowej) informacji dotyczącej:
 
- stosowanych oprogramowań
 
- rozpiętości uzyskanych wyników
 
- sposobów przedstawiania wyników
 
Do wszystkich członków ISFG-PL w wiadomości email zostanie rozesłany test, natomiast udział w nim jest dobrowolny.
 
Serdecznie zachęcamy do udziału!
Posted 2 years and 5 months ago by Wojciech Branicki (Last modified 2 years and 5 months ago)

NEXTlab 2021

Aktualizacja
 
Kolejna edycja organizowanego przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji NEXTlab odbędzie się w Apart Hotel w Uniejowie w dniach 21-24 września 2021 roku
 
Podczas NEXTlab odbędzie się spotkanie Polskojęzycznej Grupy Roboczej w trakcie, którego planowane są następujące punkty programu:
 
­ dyskusja,
 
­ omówienie spraw związanych z przebiegiem nadchodzących wyborów,
 
­ zgłaszanie kandydatów do zarządu ISFG-PL i poszczególnych zespołów
 
­ ustalenie kalendarza wyborczego.
 
Wybory najprawdopodobniej odbędą się w październiku lub listopadzie, zgodnie z ustaleniami podczas NEXTlab (a nie w trakcie konferencji tak jak pierwotnie informowaliśmy).
 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja znajdują się na stronie wydarzenia http://nextlab2020.pl
 

Serdecznie zapraszamy
 
Nextlab
Posted 2 years and 5 months ago by Wojciech Branicki (Last modified 2 years and 5 months ago)

Publikacja w Genome Biology

Pragniemy serdecznie pogratulować autorom publikacji Genetic and phylogeographic evidence for Jewish Holocaust victims at the Sobibór death camp w czasopiśmie Genome Biology. Artykuł dotyczy wykorzystania najnowocześniejszych metod w celu określenia pochodzenia biogeograficznego, a także weryfikacji hipotez historycznych.
 
Wszystkim zainteresowanym polecamy lekturę tutaj ­> Website
Posted 2 years and 6 months ago by Wojciech Branicki (Last modified 2 years and 6 months ago)

Publikacja projektu VISAGE

Pragniemy serdecznie pogratulować członkom konsorcjum artykułu opublikowanego w czasopiśmie AgING. Artykuł dotyczy opracowania modelu statystycznego do epigenetycznego określenia wieku osoby z próbek krwi, wymazów oraz kości.
 
Wszystkim zainteresowanym polecamy lekturę tutaj ­> Website
 
Jednocześnie zachęcamy wszystkich członków grupy do zgłaszania własnych publikacji do udostępnienia na stronie na adres: mwrobel@ies.gov.pl
Posted 2 years and 11 months ago by Wojciech Branicki (Last modified 2 years and 11 months ago)

NEXTlab 2020

Aktualizacja
 
Biorąc pod uwagę ryzyko epidemiologiczne związane z koronawirusem, organizatorzy zdecydowali o przesunięciu konferencji na 21-24 września 2021r.
 
Kolejna edycja organizowanego przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji NEXTlab odbędzie się w Apart Hotel w Uniejowie.
 
Konferencja będzie miała podwójny charakter i Ci z Państwa, którzy nie zdecydują się na przyjazd do Uniejowa będą mogli uczestniczyć w konferencji poprzez łącza internetowe. Dodatkową motywacją do udziału w konferencji jest bez wątpienia spotkanie członków ISFG-PL połączone z wyborami nowego zarządu naszej grupy.
 
Organizatorzy zapraszają do rejestracji uczestników oraz proponowanych wystąpień.
 
terminy:
 
zgłaszanie abstraktów do 30 czerwca 2021
 
wczesna rejestracja do 15 lipca 2021
 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja znajdują się na stronie wydarzenia http://nextlab2020.pl
 

Serdecznie zapraszamy
 
Nextlab
Posted 2 years and 11 months ago by Wojciech Branicki (Last modified 2 years and 11 months ago)

Szkolenie z zakresu metod identyfikacji genetycznej połączone z promocją polskiej wersji przewodnika "Zrozumieć Genetykę Sądową - co DNA może powiedzieć o przestępstwie"

 
W dniu 24 listopada 2020 roku, za pośrednictwem platformy Zoom, odbyło się zorganizowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Polskojęzyczną Grupę Roboczą (ISFG-PL) oraz organizację Sense about Science szkolenie w zakresie metod identyfikacji genetycznej, które związane było z oficjalną prezentacją przewodnika: „Zrozumieć Genetykę Sądową. Co DNA może powiedzieć o przestępstwie”. Przewodnik jest tłumaczeniem publikacji konsorcjum Euroforgen-NoE("Making Sense of Forensic Genetics. What can DNA tell you about crime").
 
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 osób - sędziów, prokuratorów i członków ISFG-PL. Tematyka szkolenia dotyczyła zagadnień poruszanych w przewodniku: zabezpieczania śladów biologicznych, oznaczania profili DNA, baz danych, markerów haploidalnych oraz fenotypowania.
 
Prezentacje wygłosili specjaliści z Genetyki Sądowej:
- dr Tomasz Kupiec (Instytut Ekspertyz Sądowych),
- dr hab. Marcin Woźniak (Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz),
- dr hab. Magdalena Spólnicka (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa),
- prof. dr hab. Tomasz Grzybowski (Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz),
- dr hab. Krzysztof Rębała (Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk),
- prof. dr hab. Wojciech Branicki (Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ, Kraków),
- dr hab. Andrzej Ossowski (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin)
- mgr Maria Wróbel (Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków).
Honorowym Patronatem objął wydarzenie dr Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma drukowaną wersję przewodnika, a wersja elektroniczna jest bezpłatnie dostępna online (Website).
 
O wydarzeniu można poczytać również w artykule zamieszczonym w Dzienniku Gazecie Prawnej (Website)
 
mw
 
Mspl
Posted 3 years and 2 months ago by Wojciech Branicki (Last modified 3 years and 1 month ago)

Publikacja w Nature

Pragniemy serdecznie pogratulować naszej koleżance - Magdalenie M. Buś współautorstwa w artykule opublikowanym w prestiżowym Nature. Artykuł dotyczy genetyki populacyjnej Wikingów, a wszystkim zainteresowanym polecamy lekturę Website.
 

Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej ISFG-Pol w sprawie decyzji ClarivateTM

 
Z ogromnym zaskoczeniem przyjęliśmy informację o usunięciu czasopisma Forensic Science International - Genetics z listy periodyków impaktowanych. Wielu członków polskojęzycznej grupy publikowało wyniki swoich badań w FSI Genetics oraz aktywnie uczestniczyło w rozwoju tego czasopisma. Powyższa decyzja jest dla nas niezrozumiała i wydaje się być krzywdząca.
 
W związku z powyższym wzorem innych grup zrzeszających genetyków sądowych, zarząd polskojęzycznej grupy roboczej postanowił wystosować list do Clarivate Web of Science z prośbą o ponowną ocenę czasopisma FSI Genetics.
 
Wcześniej, hiszpańsko-portugalska grupa robocza (GHEP-ISFG) przygotowała obszerny list w tej sprawie z wnioskiem o przywrócenie obecności czasopisma na liście czasopism JCR. Dokument jest do wglądu na stronie internetowej (Website), każdy z członków ISFG może się również podpisać pod protestem (Website).
 
Lettertoclarivatepl
 

VI Polski Kongres Genetyków

 
Aktualizacja
 
Biorąc pod uwagę ryzyko epidemiologiczne związane z koronawirusem, organizatorzy zdecydowali o przesunięciu konferencji.
 
18-21 października 2021 roku w Krakowie będzie miał miejsce organizowany przez Polskie Towarzystwo Genetyczne wraz z Polskim Towarzystwem Genetyki Człowieka VI POLSKI KONGRES GENETYKI. Uczestnicy Kongresu spotkają się, aby przedstawić swoje aktualne osiągnięcia i dyskutować nad najnowszymi problemami, ale również nad przyszłymi kierunkami rozwoju genetyki. Planowana jest również sesja z zakresu genetyki sądowej.
Szczegółowe informacje oraz rejestracja znajdują się na stronie wydarzenia https://kongresgenetyki2020.pl/pl
 

Serdecznie zapraszamy
 
Pkg_isfgpol
 

Spotkanie Genetyków Sądowych

W dniu 15 listopada 2019 roku w Hotelu Kossak w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz firmę Qiagen Sympozjum Genetyków Sądowych pod patronatem ISFG-Pol. W programie obrad znalazły się następujące prezentacje:
 • "Opracowanie zestawu odczynników do analizy 51 wysoce polimorficznych autosomalnych loci STR" (Wojciech Łuczak, GenMed, Poznań)
 • "(Nie)skończone zdobycze technologii NGS - analiza materiału kostnego do celów identyfikacji osobniczej" (Maria Szargut, ZGS PUM,Szczecin)
 • "Ocena potencjału systemu Rapid DNA w procesie wykrywczo – dowodowym" (Magdalena Jabłońska, CLKP, Warszawa)
 • "Dzisiaj i jutro polskiej Bazy Danych DNA w kontekście zmiany ustawy o Policji" (Magdalena Spólnicka, CLKP, Warszawa)
 • "Adaptacja epigenetycznej predykcji wieku do systemów MPS- opracowanie modeli do szacowania wieku z próbek krwi i wymazówek" (Anna Woźniak, CLKP, Warszawa)
 • "Dotknął czy nie dotknął­ oto jest pytanie – charakterystyka śladów kontaktowych" (Andrzej Doniec, IES, Kraków)
 • "Forensic Science Centre „Ivan Vučetić and the idea of a regional ISFG working group" (Lucija Barbarić, FSC "Ivan Vučetić", Zagreb; Wojciech Branicki, MCB UJ, Kraków)
 • „Prezentacja firmy Qiagen” (Mirella Perruccio Soler, Qiagen)
 
W drugiej części spotkania odbyło się spotkanie grupy ISFG-Pol, podczas którego przedstawiono sprawozdanie Zarządu ISFG-Pol z działania grupy w latach 2017-2019 oraz przeprowadzono wybory nowego zarządu oraz koordynatorów grup. Na zakończenie przeprowadzono dyskusję nad najbliższymi celami i przyszłością grupy ISFG-Pol.
 
Wyniki wyborów na Zarząd grupy ISFG-Pol na lata 2020 - 2021:
Przewodniczący: Wojciech Branicki (MCB, UJ, Kraków
Vice-Przewodniczący: Tomasz Kupiec (IES, Kraków)
Sekretarz: Andrzej Ossowski (ZGS PUM,Szczecin)
 
Koordynatorzy Zaspołów:
 • ds.Standardów i Opiniowania w Genetyce Sądowej Natalia Rogalska-Niżnik (LK KWP, Poznań)
 • ds. Zapewnienia Jakości Tomasz Kupiec (IES, Kraków)
 • ds. Predykcyjnej analizy DNA Magdalena Spólnicka (CLKP, Warszawa) Powołano nowy zespół
 • ds. Analizy pokrewieństwa i identyfikacji osób Andrzej Ossowski (ZGS PUM,Szczecin)
 
otwarcie Sympozjumotwarcie Sympozjum
prezentacje uczestników sympozjumprezentacje uczestników sympozjum
Isfgpolkrk3
 
mwrobel
 

 

Kongres ISFG w Pradze

W dniach 9 - 13 września 2019 roku odbył się 27 Kongres ISFG w Pradze. Na spotkaniu obecna była również liczna reprezezntacja z Polski, która przedstawiła wyniki swoich badań zarówno w postaci wystąpień ustnych jak i w formie posterów. W ramach Kongresu odbyło się również spotkanie Polskiej Grupy Roboczej ISFG-Pol.
 
spotkanie polskiej grupy roboczej podczas Kongresu ISFGspotkanie polskiej grupy roboczej podczas Kongresu ISFG
 

 

II Ogólnopolskie Sympozjum Genetyki Identyfikacyjnej

W dniach 24 - 27 kwietnia 2018 roku w Luboradzy odbyło się sympozjum zorganizowane przez dr hab. Andrzeja Ossowskiego z Zespołem z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i było poświęcone identyfikacji ofiar katastrof masowych. Poruszane były tematy zastosowania fenotypowania, metylacji DNA oraz technologii MPS. Podczas warsztatów uczestnicy zostali zapoznani z technologią GPR oraz zastosowaniem dronów do poszukiwania ofiar zdarzeń masowych.
 
spotkanie polskiej grupy roboczej podczas SGIspotkanie polskiej grupy roboczej podczas SGI
 
Posted 3 years and 4 months ago by Wojciech Branicki (Last modified 2 years and 11 months ago)